Javni nabavka br. 14/2024-1 OPRAVKA SLUŽBENIH VOZILA

Objavljeno: 04.06.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 10.06.2024. godine.

Detalje možete videti  OVDE.

 

Javni nabavka br. 2/2024 Nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate

Objavljeno: 30.05.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 05.06.2024. godine.

Detalje možete videti  OVDE.

 

Javni nabavka br. OPKR 25/2024 Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

Objavljeno: 23.05.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 29,05.2024. godine.

Detalje možete videti  OVDE.

 

Javni nabavka br. OZ 24/2024 Osiguranje zaposlenih

Objavljeno: 23.05.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 29,05.2024. godine.

Detalje možete videti  OVDE.

 

Javni nabavka br. OSR 23/2024 Osiguranje sredstava za rad

Objavljeno: 23.05.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 29,05.2024. godine.

Detalje možete videti  OVDE.

 

Javni nabavka br. 37/2024 Izrada procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja kao i poslovne funkcije pravnog lica kome objekti pripadaju.

Objavljeno: 09.05.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 14.05.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

 

Javni nabavka br. 19/2024 Elektro radovi u poslovnim prostorijama JKP-a

Objavljeno: 11.04.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 16.04.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

 

Javni nabavka br. 36/2024 Štamparsko – grafičke usluge

Objavljeno: 08.04.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 15.04.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

 

Javni nabavka br. 30/2024 Tehnički pregled službenih vozila

Objavljeno: 05.04.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 10.04.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

 

Javni nabavka br. 1/2024 Nabavka kancelarijskog materijala

Objavljeno: 28.03.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 03.04.2024. godine.

Detalje možete videti ovde na sledećim linkovima.

 –Poziv za dostavljanje ponuda.

Opis i specifikacija nabavke.

 –Obrazac struktura cena.

 

Javni nabavka br. 14/2024 Opravka službenih vozila

Objavljeno: 26.03.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 01.04.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

01.04.2024. – Odluka o obustavi postupka nabavke.

 

Javni nabavka br. 13/2024 Nabavka delova za održavanje službenih vozila

Objavljeno: 14.03.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 19.03.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Javni nabavka br. 4/2024 Nabavka fotokopir aparata

Objavljeno: 26.02.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 04.03.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Javni nabavka br. 12/2024 Nabavka ugostiteljskih materijala

Objavljeno: 23.02.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je do 28.02.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Javni nabavka br. 11/2024 Sredstva za održavanje higijene

Objavljeno: 08.02.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je 14.02.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Javni nabavka br. 16/2024 Održavanje fiskalnog uređaja

Objavljeno: 06.02.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je 12.02.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Javni nabavka br. 34/2024 Obuka zaposlenih za PP zaštitu.

Objavljeno: 06.02.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je 12.02.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Obustavlja se postupak JN br 34/2024. po odluci datoj u PRILOGU.

Javni nabavka br. 17/2024 Servisiranje PP aparata i hidranata

Objavljeno: 06.02.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je 12.02.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Javni nabavka br. 29/2024 Novinsko oglašavanje

Objavljeno: 16.01.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je 22.01.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Javni nabavka br. 8/2024 Gorivo za službena vozila

Objavljeno: 10.01.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je 15.01.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Javni poziv za nabavku br. 32/2024 Advokatske usluge

Objavljeno: 10.01.2024. godine

Rok za dostavu ponuda je 15.01.2024. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Javni poziv za odobrenje plasmana

Objavljeno: 08.12.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 13.12.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 5/2023 – Nabavka HTZ opreme

Objavljeno: 27.10.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 01.11.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Nove detalje za ovu nabavku možete preuzeti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 14/2023 – Usluge mobilne telefonije

Objavljeno: 17.10.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 23.10.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 17/2023 – Servisiranje protivpožarnih aparata i hidranata

Objavljeno: 27.09.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 03.10.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 37/2023 – Revizija poslovanja

Objavljeno: 30.08.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 04.09.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 31-1/2023 – Održavanje sistema za snimanje i kontrolu naplate parkiranja sa evidentiranjem nepropisnog parkiranja

Objavljeno: 23.08.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 28.08.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 31/2023 – Održavanje sistema za kontrolu i snimanje naplate parkiranja sa evidentiranjem nepropisnog parkiranja

Objavljeno: 14.08.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 21.08.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 30/2023 – Održavanje sistema za naplatu parkiranja putem SMS-a

Objavljeno: 14.08.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 21.08.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 4/2023 – Nabavka klima uređaja

Objavljeno: 20.07.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 26.07.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 13/2023 – Hidroizolacija krova na poslovom prostoru u ul. Šistekova br. 5

Objavljeno: 29.06.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 04.07.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 13/2023 – Opravka službenih vozila

Objavljeno: 31.05.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 06.06.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 26/2023 – Osiguranje zaposlenih

Objavljeno: 22.05.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 29.05.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 27/2023 – Osiguranje od provale, krađe i razbojništva

Objavljeno: 22.05.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 29.05.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 25/2023 – Osiguranje sredstva za rad

Objavljeno: 22.05.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 29.05.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 38/2023 – Štamparsko grafičke usluge

Objavljeno: 08.05.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 15.05.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 7/2023 – Nabavka rolo i trakastih zavesa

Objavljeno: 05.05.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 13.05.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

PRODUŽAVA SE ROK ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROLO I TRAKASTIH ZAVESA (SA USLUGOM UGRADNJE), BROJ NABAVKE 7/2023 DO 15.05.2023.GODINE  DO 11:00 ČASOVA, MOLIMO VAS DA VAŠE PONUDE DOSTAVITE DO NAVEDENOG DATUMA.

Poziv za Nabavku br. TP 34/2023 – Tehnički pregled službenih vozila

Objavljeno: 18.04.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 24.04.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 15/2023 – Održavanje fiskalnog uređaja

Objavljeno: 02.04.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 18.04.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 12/2023 – Rezervnih delova za održavanje vozila

Objavljeno: 06.04.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 11.04.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 20/2023 – Elektro radovi u poslovnim prostorijama

Objavljeno: 24.03.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 31.03.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 11/2023 – Nabavka sredstava za održavanje higijene

Objavljeno: 23.03.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 30.03.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Zahtev za odobrenje plasmana u vidu Ponuda

Prosleđeni su na adresu pet banaka: NLB, AIK, B. Intesa, B. Poštanska štedionica i OTP banka.

Objavljeno: 23.03.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 30.03.2023. godine do 12:00 časova.

Obrazac ponude.

Detalje možete videti na navedenim imenima banaka.

Poziv za Nabavku br. 9/2023 – Nabavka rezervnih delova za održavanje poslovne zgrade

Objavljeno: 22.03.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 29.03.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 21/2023 – Vodovodno i kanalizacioni radovi u poslovnim prostorijama

Objavljeno: 21.03.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 28.03.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 29/2023 – nabavka ugostiteljske usluge

Objavljeno: 15.03.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 20.03.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Obnovljen Poziv za Nabavku br. 28/2023 – nabavka materijala za ugostiteljstvo

Objavljeno: 09.03.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 15.03.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 28/2023 – nabavka materijala za ugostiteljstvo

Objavljeno: 27.02.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 06.03.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. 8/2023 – nabavka goriva za službena vozila

Objavljeno: 02.02.2023. godine

Rok za dostavu ponuda je 07.02.2023. godine.

Detalje možete videti OVDE.

Poziv za Nabavku br. U 33/2023- NOVINSKO OGLAŠAVANJE

Objavljeno 05.01.2023. godine.

Rok za dostavu ponuda je 10.01.2023. godine.

Deatlji ponude vidljivi su OVDE.

 

Poziv za Nabavku br. U 32/2023- ELEKTRONSKO OGLAŠAVANJE

Objavljeno 05.01.2023. godine.

Rok za dostavu ponuda je 10.01.2023. godine.

Deatlji ponude vidljivi su OVDE.

 

Poziv za Nabavku br. U 36/2023 – Advokatske usluge

Objavljeno 05.01.2023. godine.

Rok za dostavu ponuda je 10.01.2023. godine.

Deatlji ponude vidljivi su OVDE.

 

Nabavka br. 46/2022 – Nabavka fotokopira aparata

Objavljeno 07.11.2022. godine

Rok za dostavu ponuda je do 14.11.2022. godine.

Ostale detalje potražite OVDE.

Nabavka br. 17/2022 – Usluga mobilne telefonije

Objavljeno 20.10.2022. godine

Rok za dostavu ponuda je do 26.10.2022. godine.

Ostale detalje potražite OVDE.

Nabavka br. 37/2022 – Revizija poslovanja

Objavljeno 25.08.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 30.08.2022 godine.

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

NABAVKA br. 18/2022 – HIDROIZOLACIJA KROVANA POSLOVNOJ ZGRADI

Objavljeno 18.08.2022. godine.

Rok za dostavljanje Ponuda je 24.08.2022.godine.

Ostale detalje preuzmite OVDE.

Nabavka br. 45/2022 – NABAVKA TRAKASTIH I ROLO ZAVESA

Objavljeno 08.07.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 13.07.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br. 23/2022 – NABAVKA STOLARIJE ZA POSLOVNI PROSTOR (sa uslugom ugradnje)

Objavljeno 07.07.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 12.07.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br. 15/2022 – OPRAVKA SLUŽBENIH VOZILA

Objavljeno 05.07.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 11.07.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br. 3/2022 – NABAVKA KANCELARIJSKE OPREME

Objavljeno 03.06.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 08.06.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br. 5/2022 – NABAVKA KLIMA UREĐAJA

Objavljeno 02.06.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 08.06.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br. RO 1/2022 – II nabavka računarske opreme

Objavljeno 25.05.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 31.05.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br. 25/2022 – OSIGURANJE OD P., K. i RAZ.

Objavljeno 20.05.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 25.05.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br. 26/2022 – OSIGURANJE ZAPOSLENIH

Objavljeno 20.05.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 25.05.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br. 25/2022 – OSIGURANJE SREDSTAVA ZA RAD

Objavljeno 20.05.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 25.05.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.


Nabavka br. RD 12/2022 – NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA ODRŽAVANJE RAČUNARSKE OPREME

Objavljeno 18.05.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 25.05.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Obrazac strukture ponuđene cene preuzmite OVDE.


Nabavka br. RO 2/2022 – RAČUNARSKA OPREMA

Objavljeno 17.05.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 23.05.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Obrazac strukture ponuđene cene preuzmite OVDE.

Nabavka br. 38/2022 – ODRŽAVANJE FISKLANOG UREĐAJA

Objavljeno 13.05.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 18.05.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br.34/2022- TEHNIČKI PREGLED SLUŽBENIH VOZILA

Objavljeno 27.04.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 06.05.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka br.21/2022- MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Objavljeno 26.04.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 06.05.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

 

Nabavka br. 42/2022 – NABAVKA I SERVISIRANJE PP APARATA I HIDRANATA

Objavljeno 21.04.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 04.05.2022. godine do 11:00.

Informacije i detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka R 19/2022- ELEKTRO RADOVI U POSLOVNIM PROSTORIJAMA

Objavljeno 19.04.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 26.04.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka 20/2022 – VODOVODNO-KANALIZACIONI RADOVI U POSLOVNIM PROSTORIJAMA

Objavljeno 18.04.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 26.04.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka KM 1/2022 – Kancelarijski materijal

Objavljeno 14.04.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 19.04.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka 31/2022 – Elektronsko oglašavanje

Objavljeno 14.04.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 19.04.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka 32/2022 – Novinsko oglašavanje

Objavljeno 14.04.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 19.04.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka FU 44/2022

Objavljeno 08.04.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 13.04.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka 14/2022 – NABAVKA DELOVA ZA ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

Objavljeno 21.03.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 28.03.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka 11/2022 – NABAVKA  REZERVNIH DELOVA ZA ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE

Objavljeno 11.03.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 18.03.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka 28/2022 – Materijal za ugostiteljstvo

Objavljeno 24.02.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 01.03.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka dobara D 13/2022 – Sredstva za higijenu

Objavljeno 24.02.2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 03.03.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka usluge U 40/2022 – štamparsko grafičke usluge

Objavljeno 14.01.2022 godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 21.01.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

Nabavka usluge U 29/2022 – ugostiteljske usluge

Objavljeno 14.01.2022 godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 21.01.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

VKA ND 10/2022 – Nabavka goriva za službena vozila

Objavljeno 10.01.2022 godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 17.01.2022 godine

Ostale detalje možete preuzeti OVDE.

JAVNA NABAVKA D 1/2021 – NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE

Poziv važi do 01.12.2021. do 11:00.

Detalje nabavke preuzmite na sledećem sledećem linku

JAVNA NABAVKA U 18/2021-2 – ŠTAMPARSKO GRAFIČKE USLUGE ZA ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE

Poziv važi do 19.10.2021. do 13:00.

Detalje preuzmite na sledećem sledećem linku

JAVNA NABAVKA U 29/2021- PROJEKAT UVOĐENJA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Poziv važi do 18.10.2021. do 12:00.

Detalje preuzmite na sledećem linku

Javna nabavka br. 43/2021

Nabavka – angažovanje Aktuara

Jaavni poziv važi do 18.10.2021. do 13:00.

Detalje preuzmite OVDE.

 

JAVNA NABAVKA U 31/2021- IZRADA PROJEKTA ELEKTRO INSTALACIJE

Ponude se mogu dostaviti zaključno do 04.10.2021. godine do 12:00 časova.

Poziv za podnošenje ponuda

 

JAVNA NABAVKA BROJ 16/2021 – TROŠKOVI REVIZIJE POSLOVANJA“

Ponude se mogu dostaviti zaključno do 01.10.2021. godine do 11:00 časova.

POZIV REVIZIJA POSLOVANJA.

 

JAVNA NABAVKA NEMATERIJALNE IMOVINE – SOFTVER ZA MODERNIZACIJU ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

JN. br 51/2021 – Nabavka softvera

Ponude se mogu dostaviti zaključno do 23.8.2021. godine do 11:00 časova.

O detaljima ponude vidite ovde.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JN – Usluga

JN. br 7/2021 – Pranje službenih automobila

Rok za dostavljanje ponuda je

03.09.2021.godine do 12:00 časova

DETALJE POGLEDAJTE NA LINKU

Odluka o obustavi Javne nabavke.

Obrazac ponude – obnovljeno.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

KR-U 01/2021-PODIZANJE KREDITA KOD POSLOVNE BANKE

Detalje pogledajte na ovom linku

Odluka o dodeli ugovora.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

Nabavku U 44/2021- IZRADA PROJEKTA ZA PARKING SERVIS DELA II ZONE I III ZONE  

Detalje pogeldajte na ovom linku

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

Nabavku –  PRANJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Detalje pogledajte na ovom linku

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

Nabavku –  ODRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE

Detalje pogledajte na ovom linku

ODGOVOR NA PITANJA POTENCIJALNOG PONUĐAČA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

Nabavku –  PROGRAMIRANJE FISKALNE KASE

Detalje pogledajte na ovom linku

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

Nabavku –  OSIGURANJE ZAPOSLENIH

Detalje pogledajte na ovom linku

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

Nabavku –  OSIGURANJE SREDSTAVA ZA RAD

Detalje pogledajte na ovom linku

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

Nabavku sredstva i opreme za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarinih nepogoda

Detalje pogledajte na ovom linku

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za

Izrada projekta – Studije za finansijsku organizaciju i statusnu konsolidaciju javnih preduzeća čiji je osnivač rad Bor

Detalje pogledajte na ovom linku.

JAVNI POZIV za nabavku broj 25/2021- IZRADA PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Detalje pogledajte na ovom linku.

Javna nabavka broj TP 28/2021-TEHNIČKI PREGLED SLUŽBENIH VOZILA

Detalji na ovom linku.

JAVNI POZIV ZA NABAVKU

br. 24/2021 – IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFE

Detalji na ovom linku.

NABAVKA ND 0010/2021 NZ

Na sledećem linku možete pogledati obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnunabavku ND 0010/2021 NZ – Nabavka goriva

Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

D 1/2021-NABAVKA REZERVNIH DELOVA

Na sledećem linku možete pogledati poziv za dostavljanje ponuda za nabavku D 1/2021-NABAVKA REZERVNIH DELOVA

POZIV ZA NABAVKU REZERVNIH DELOVA

Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA U 17/2021 – USLUGE OBEZBEĐENJA

Na sledećem linku možete pogledati poziv za dostavljanje ponuda za nabavku U 17/2021 – USLUGE OBEZBEĐENJA

POZIV ZA NABAVKU

 

NABAVKA U 6/20 – OPRAVKA VOZILA

Na sledećem linku možete pogledati poziv za dostavljanje ponuda za nabavku U 6/20 – OPRAVKA VOZILA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

NABAVKA 19/20 NZ – KUPOVINA PUTNIČKIH AUTOMOBILA

26.10.2020

U toku je Javna nabavka 19/20 – NZ- KUPOVINA PUTNIČKIH AUTOMOBILA

Poziv preuzmite OVDE.

 

NABAVKA 1/2020 NZ

24.09.2020

U toku je nabavka kancelarijske opreme

Detalje o nabavci preuzmite OVDE.

 

JNMV SF 22/20

18.06.2020.

U toku je Javna nabavka male vrednosti : Deratizacija

KONKURSNU DOKUMENTACIJU preuzmite ovde,

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE možete preuzeti ovde.

ODLUKA O DODELI UGOVORA

REŠENJE O ISPRAVCI ODLUKE

OBAVEŠTRENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

JNMV 16/2020

15.05.2020.

U toku je Javna nabvnaka male vrednosti: Računarska oprema

KONKURSNU DOKUMENTACIJU preuzmite ovde,

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE možete preuzeti ovde.

DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE  PONUDA

ODGOVOR na postavljena pitanja.

ODLUKA o dodeli ugovora.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete pogedati ovde

JNMV 10/2020

01.04.2020

U toku je Javna nabvnaka male vrednosti: Javna nabavka dobara – ELEKTRIČNA ENERGIJA

KONKURSNU DOKUMENTACIJU preuzmite ovde,

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE možete preuzeti ovde.

ODGOVOR Komisije za ovu JNMV možete pogledati ovde.

Odluka o dodeli Ugovora.

 

JNMV 5/2020

06.03.2020

Javna nabvnaka male vrednosti: Nabavka kancelarijskog materijala.

KONKURSNU DOKUMENTACIJU preuzmite ovde,

kao i POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE.

Dopunu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde,

kao i izmenu Poziva za podnošenje ponuda. Ove izmene su nastupile 10.03.2020. god.

Odluka o dodeli Ugovora.

 

JNMV 34/2019

03.12.2019

Javna nabvnaka male vrednosti: Zamena unutrašnje stolarije u sedištu preduzeća

KONKURSNU DOKUMENTACIJU preuzmite ovde,

kao i POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE.

Odluka o dodeli Ugovora. Može se preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora.

 

 

JNMV 32/2019

02.12.2019

Javna nabvnaka male vrednosti: Uređenje šalter sale

KONKURSNU DOKUMENTACIJU preuzmite ovde,

kao i POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE.

Obaveštenje o zaključenm Ugovoru.

 

JNMV 33/2019

02.12.2019

Javna nabavka: zamena podnih obloga u sedištu preduzeća.

KONKURSNU DOKUMENTACIJU preuzmite ovde,

kao i POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE.

Odluka o dodeli Ugovora. Može se preuzeti ovde.

JNMV 30/2019

Nabavka mle vrednosti: izrada vrata.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde,

kao i poziv za podnošenje ponuda.

Odluka o dodeli Ugovora. Preuzmi.

Obaveštnje o zaključenju Ugovora.

 

Odluka o dodeli ugovora

Doneta je odluka o dodeli ugovora u postupku Javne nabavke male vrednosti (osiguranje) redni br. JNMV 25/2019

Odluku možete pročitati na sledećem linku. ODLUKA

 

 

Javna nabavka male vrednosti  br 15/19

U toku je JNMV nabavke sa ugradnjom PVC stolarije za naše preduzeće.

Detalje možete videti ovde:

Poziv za JNMV br. 15/19,

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

 

Javna nabavka male vrednosti  – RADOVI

U toku je javna nabavka male vrednosti br. 14/19.

Sve potrebne informacije potražite na ovoj stranici.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti OVDE,

kao i neophodnu konkursnu dokumentaciju – OVDE.

OBAVEŠTENJE i

ODLUKA o obustavi postupka.

 

Javna nabavka male vrednosti  – DOBRA

U toku je javna nabavka male vrednosti br. 9/19.

Sve potrebne informacije potražite na ovoj stranici.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti OVDE,

kao i neophodnu konkursnu dokumentaciju – OVDE.

************************************************

Odgovor na pitanje možete preuzeti OVDE.

************************************************

Obaveštavaju se svi zainteresovani da je došlo do izmene konkursne dokumentacije i produženje roka.

Izmena – PREUZIMANJE,

Produženje roka – PREUZIMANJE.

Odluku o dodeli Ugovora preuzmite – OVDE.

Odluku o dodeli Ugovora

Javna nabavka male vrednosti – RADOVI

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti – OVDE

Obaveštenje o promeni roka možete preuzeti – OVDE

U toku je javna nabavka male vrednosti br. 12/19 zamena stolarije.

Sve potrebne informacije potražite na ovoj stranici.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti – OVDE,

kao i neophodnu konkursnu dokumentaciju – OVDE.

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV br. 12/19. Preuzimanje OVDE.

Javna nabavka male vrednosti – RADOVI

U toku je javna nabavka male vrednosti br. 11/19 radovi na renoviranju poslovne prostorije – limarski radovi.

Sve potrebne informacije potražite na ovoj stranici.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti – OVDE,

kao i neophodnu konkursnu dokumentaciju – OVDE.

Odluka o Obustavi postupka. Preuzimanje OVDE.

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka ove nabavke.

Javna nabavka male vrednosti – radovi – JNMV 20/2019

Ponovljen postupak za radove u M. Pijade br. 13

Poziv za podnošenje ponuda preuzmite – OVDE.

Konkursnu dokumentaciju preuzmite – OVDE.

Odluka o dodeli Ugovora – OVDE.

Odluka o dodeli Ugovora za JNMV br. 20/2019 – OVDE.