Osnovne delatnosti našeg preduzeća su:
– Održavanje zgrada
– Objedinjena naplata komunalija
– Izdavanje poslovnog prostora i bilborda

Održavanje zgrada
JKP za stambene usluge „BOR“ u stambenim zgradama, sa kojima ima potpisan Ugovor o održavanju, nadležno je da održava sve delove zgrade koji su zajednički za sve stanare. To podrazumeva sve elemente koji ne pripadaju ni jednom stanu pojedinačno, a koriste ih svi stanari zgrade, ili više njih. U zajedničke delove zgrade konkretno spadaju: Krov sa svim izolacijama, spoljni i noseći zidovi, fasade, zajednička stepeništa i hodnici, ulazna i podrumska vrata i drugi ulazi, liftovi, zajedničko osvetljenje, zajednički razvod svih instalacija u zgradi (vodovod zaključno sa vodomerom, kanalizacija zaključno sa prvom spoljnom šahtom, elekro-instalacije zaključno sa razvodnom tablom, grejanje zajedno sa ekspanzionom posudom a do podstanice) i slično.
Održavanje pojedinačnih stanova ne spada u domen održavanja JKP „Bor“ i svaki vlasnik je dužan da održava svoj stan o sopstvenom trošku.

Objedinjena naplata komunalija
Naše preduzeće ima dva naplatna mesta za sva komunalna zaduženja i to u sedištu naše firme u ul. Nikole Pašića br. 14 na prvom spratu i u NGC-u u ul. Bobijeva br. 46 lokal br 3. Na tim naplatnim mestima možete svoja zaduženja izmiriti u gotovini, čekovima ili platnim karticama. Radno vreme za naplatu je od 7:00 do 16:30 svakog radnog dana a subotom od 7:00 do 12:30. U NGC-u od 07:00 do 14:00, samo radnim danima.

Izdavanje u zakup poslovnog prostora i bilborda
Ova delatnost se odvija u skladu sa našim Pravilnicima i objavljenim Oglasima koje možete naći na našem sajtu.

Važno: Naše preduzeće je potpisnik ugovora sa APOS -Pokretom potrošača Bor, a naosnovu Zakona o zaštiti potrošača predviđenom u članu 82 istog zakona. Pored APOS-a naši koricnici mogu se obratiti i nama preko kontakt telefona, vidi kontakt stranicu, ili besplatnog broja za reklamaciju 0800 030 031