Telefonski pozivi:

Besplatna linija: 0800 030 031

Centrala: 030/ 423 188

Fax: 030/423 199

Pisane forme:

Mail: jpbor@mts.rs

Pošta: JKP za stambene usluge BOR Bor

ul. Nikole Pašića br. 14

19210 Bor

PAK: 601058 Reon: 003

Ostalo:

PIB: 100570082

M.br. 07342578

T. rn. 160-7517-29; 205-10891-07