J.K.P. za stambene usluge BOR

Dobro došli na internet prezentaciju Javnog Komunalnog Preduzeća za stambene usluge “Bor”

Na ovom sajtu možete dobiti sve informacije o našem preduzeću, uslugama koje pružamo, kao i o dugovanjima po osnovu korišćenih usluga.

NAREDBA – VAŽNO

Gradski štab za vanredne situacije izdao je Naredbu 18.07.2020 godine u kojoj se nalaže svim upravnicima da su u obavezi vršenja dezinfekcije svojih zgrada. Naredbu i detalje možete preuzeti OVDE.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se korisnici naših usluga da je došlo do greške u štampi računa za komunalne usluge, a koje se odnose na april 2020. godine za stanove. Greška je u informativnom delu računa “Dug iz ranijeg perioda” prema JKP Bor. Obračunski deo računa sa zaduženjima, obračunatim umanjenjem i iznosima za plaćanje je ispravan.

STUDIJA PARKIRANJA U GRADU

Obaveštavaju se građani da će se u periodu od 30.05.2020. do 20.06.2020. godine na teritoriji grada vršiti istraživanje u okviru projekta Studije parkiranja u gradu Boru. Istraživanje će obuhvatiti prikupljanje statističkih podataka o broju vozila na parkiralištima kao i o vremenu zadržavanja vozila na parkingu. Takođe, vršiće se anketiranje građana kako bi se utvrdili njihovi stavovi i potrebe po pitanju parkiranja u gradu.  Studiju parkiranja sprovodi preduzeće “Model 5” iz Beograda, a prikupljanje podataka i anketiranje radiće učenici Mašinsko-elektrotehničke škole Bor.

Studija parkiranja će na osnovu prikupljenih podataka iz istraživanja i ankete utvrditi uzroke problema parkiranja u gradu i dati predlog kratkoročnih i dugoročnih mera, koje će značajno doprineti poboljšanju parkiranja u gradu Boru.

Anketu studije možete popuniti na sledećem linku

OBAVEŠTENJE

U ovom trenutku novo parkiralište između pijace i vatrogasnog doma možete koristiti bez naknade.

 

MERE TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJA

23.03.2020.

VAŽNO OBAVEŠTENJE SVIM UPRAVNICA i SVIM STAMBENIM ZAJEDNICAMA

Nakon NAREDBE izdate od gradskog Štaba za vanredne situacije obaveštavaju sve Stambene zajednice da će u njihovim zgradama biti izvršena dezinfekcija tokom trajanja zabrane kretanja i to: Dosadašnje agencije koje su čistile kod vas, iste će izvršiti dezinfekcije gelendera, podova i drugih površina na spratovima; dok će ulaze, ulazna vrata i liftove dezinfikovati Veterinarska stanica Bor.

20.03.2020.

Na osnovu preporuka izdatih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije obaveštavmo naše korisnike da se pridržavaju prema usvojenim merama zaštite i da sa nama u što većoj meri komuniciraju elektronskim putem. Time će, bez ikakvog rizika, zaštititi sebe i svoje ukućane. Na našem sajtu u sekciji kontakti možete koristiti sve pobrojane, a mi ćemo vam odgovoriti odmah ili nakon sagledavanja vaše priložene dokumentacije.

Naše radno vreme je ostalo nepromenjeno do ovog trenutka.

U slučaju vašeg neophodnog prisustva kod nas, molimo vas da se pridržavate uputstava dobijenog od dežurnog radnika, jer u ovom trenutku izbegavamo stvaranje bilo kakve gužve.

Preporuka za stara i ugrožena lica je da ostanu kod kuće i da koriste tuđu ispomoć.

Obaveštenje za Upravnike Stambenih zajednica.

Obaveštenje o promenama Republičkog Zavoda za Statistiku pogledajte u sekciji vesti.

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

REPROGRAM DUGOVANJA

Na sednici skupštine Gradske održanoj 30.01.2020. godine, usvojen je predlog JKP za stambene usluge Bor i data preporuka Nadzornim odborima javnih komunalnih preduzeća, o izradi reprograma dugovanja uz uslovni otpis kamate.
Takođe je usvojen predlog o umanjenju računa u visini od 5% za sve građane koji budu izmirivali tekuće obaveze do određenog datuma u tekućem mesecu.
Nakon usvajanja od strane Nadzornih odbora i Gradske skupštine, počeće se sa izradom reprograma uz uslovni otpis kamate i umanjenja o čemu će građani biti blagovremeno obavešteni.

 

U sekciji vesti posetite OGLAS o poslovno – tehničkoj saradnji.

Obaveštavaju se svi zainteresovani korisnici naših usluga da se mogu prijaviti za prijem u navedenim terminima uz prethodnu najavu.

O detaljima prijema pogledajte ovde.

DEŽURNE SLUŽBE ZA HITNE INTERVENCIJE MOŽETE KONTAKTIRATI NA SLEDEĆIM BROJEVIMA TELEFONA:

   VODOVOD I KANALIZACIJA

–   Maksa Tim DOO 065/2301058

–   Vaš stan 2016 Bor -Borko Gajić 060/0480732

–   RSGR izgradnja Tošić 030 060/0480570 i 060/0763663

 ELEKTRO MAŠINSKI RADOVI

–  Lift elektro 063/480594 i 063/480608

 GRAĐEVINSKI I OSTALI RADOVI

–  Bravarko 063/8194493 i 061/1524757

            radno vreme 8-16 časova i 16-22 časa