Pozivamo sve građane da na vreme izmiruju svoje obaveze za komunalne i druge usluge. Detalje možete videti […]
Tokom prošle nedelje tehnička služba beleži sledeće veće aktivnosti: Upuštani su ivičnjaci na pešačkim prelazima kao i […]
Osnovne delatnosti našeg preduzeća su: – Održavanje zgrada – Objedinjena naplata komunalija – Izdavanje poslovnog prostora i […]
Skupština opštine Bor je osnovala Javno preduzeće za stambene usluge “Bor” koje otpočinje sa radom 31.03.1990.godine radi […]
JP za stambene usluge Bor trentno ima 36 zaposlenih koji su raspoređeni u tri službe: – Tehnička […]