Dokumenta

Rešenje o preimenovanju preduzeća:

Na osnovu odluke Grada Bora objavljenu u Službenom listu br.27/2019 od 18.09.2019 godine i Rešenja APR-a naše puno poslovno ime je od 09.10.2019. godine JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR BOR. Skraćeni naziv po spomenutoj Odluci je JKP “BOR” BOR.

 

Korisnici usluga:

 

Upravnici:

 

Pravilnici:

 

Ostala dokumenta: