Odlukom Gradske uprave Bor naše preduzeće je i Uređivač puteva na teritoriji opštine BOR.

Na ovoj stranici moćićete da vidite važna dokumenta i obaveštenja vezana za ovu temu.

SEPARAT o povezivanju saobraćajnih priključaka na postojeće saobraćajnice na teritoriji opštine BOR.

Detalje SEPARATA možete preuzeti ovde.

Overen SEPARAT možete videti ovde.