Tehnička služba

Tokom prošle nedelje tehnička služba beleži sledeće veće aktivnosti:

  • Upuštani su ivičnjaci na pešačkim prelazima kao i postavljanje katadioptera na razdelnoj liniji u ulici Moše Pijade – nadzor.
  • Hidroizolacija krova u Đ.A. Kuna br. 6 – nadzor,
  • Zidanje dimnjaka u Moše Pijade br. 38 – nadzor,
  • Delimična hidroizolacija na zgradi 3.oktobar br. 51 -nadzor,
  • Krečenje zajedničkih prostorija u zgradi 9. brigade br. 23 – nadzor,
  • Sanacija kanalizacione vertikale u zgradi Nikole Pašića br. 4 – nadzor.