Categories:

Obaveštenje o zatvaranju puta i to deonice u našem gradu u ul. Moše Piade za dan 23.09.2022. godine.

Navedeni put u deonici od ukrštanja sa ul. Boška Buhe do ukrštanja sa ul. Pionirska i to u trajanju od 10:30 do 15:00 (biće dve manifestacije).

Detalji prve i detalji druge manifestacije.

Comments are closed