Javna nabavka male vrednosti

U toku je Javna nabvnaka male vrednosti:

Računarska oprema

Poziv i konkursnu dokumentaciju pogledajte na stranici JAVNE NABAVKE