U toku je Javna nabvnaka male vrednosti: Računarska oprema Poziv i konkursnu dokumentaciju pogledajte na stranici JAVNE […]