utorak, 20 oktobar 2009 09:25

Skupština Opštine Bor je osnovala Javno preduzeće za stambene usluge „Bor“ koje otpočinje sa radom 31.03.1990.godine radi obavljanja stambenih usluga od opšteg interesa za građane Bora.

Skraćeni naziv firme je J.P. „Bor“ sa sedištem u Boru u ul. Nikole Pašića br. 14. Preduzeće je pravni sledbenik SIZ-a za stambeno-komunalnu oblast, odnosno SIZ-a stanovanja u kojoj su objedinjene potrebe davaoca i korisnika usluga stambenih usluga stanova vlasnika – nosioca prava raspolaganja na teritoriji Opštine Bor, velikih preduzeća , RTB-a Bor, Opštine Bor i drugih.

Stupanjem na snagu odredaba Zakona o stanovanju i Zakona o održavanju stambenih zgrada većina stambenih zgrada je poverila poslove tekućeg i investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada Javnom preduzeću za stambene usluge BOR u Boru. To je osnovna delatnost ovog Javnog preduzeća kao i naplata komunalnih usluga za korišćenje stanova, održavanje i izdavanje poslovnog prostora u Boru, a zadnjih godina agencijski poslovi vezani za nekretnine kao i građevinske usluge, usluge reklama i propagande.

Ovo javno preduzeće je među pionirima, organizacije objedinjene naplate komunalnih usluga u Republici Srbiji još od polovine 1970.godina i ima veliko iskustvo i dobru komunikaciju sa svim komunalnim preduzećima na teritoriji Opštine Bor, a sve u cilju pružanju što boljih usluga građanima Bora. Sva ustrojstva Javnog preduzeća utvrđena su Statutom kojim su predviđeni i organi Javnog preduzeća: Upravni odbor, Nadzorni odbor i Direktor koji svojim Odlukama doprinose boljem i savremenijem pružanju višeg nivoa kvaliteta usluga građanima Bora.

JP ‘BOR’ ima tri službe i to: Službu za pravne i opšte poslove , Službu za finansijsko-knjigovodstvene i poslove marketinga i Službu za tehničke poslove koje upošljavaju 42 zaposlenih radnika sa odgovarajućom kvalifikacionom strukturom.

Radno vreme stručnih službi je od 07-15 časova a Šalterska služba naplate komunalnih usluga je od 07-16 časova i subotom od 07-13 časova. Naplata se vrši i u Novom gradskom centru u ul. Bobijeva br. 46 lokal 3 u vremenu od 7 do 16 časova, ponedeljak - petak.

Zaposleni svoja prava ostvaruju i putem Sindikalnog udruživanja a većina zaposlenih su članovi Saveza Samostalnog Sindikata Srbija kao reprezentativnog. JP za stambene usluge BOR u Boru je i reprezentativni član Poslovnog udruženja JP-a stambenih usluga i Gradskih direkcija za izgradnju opština Srbije. Ostale informacije o ovom preduzeću potražite preko ovog sajta ili na tel. 030-423188.

Search Engine Optimization and SEO Tools

Poslednje ažurirano četvrtak, 29 mart 2018 13:30
 

Važno

Važno OBAVEŠTENJE.

Svakog radnog dana od 07:00 - 15:00 možete dobiti razne informacije besplatnim pozivom na 0800 030 031

Pozivaju se sve zgrade koje nemaju Ugovor o održavanju, da ovu Zakonsku formu mogu ostvariti sa nama u vrlo kratkom roku.

Kursna lista

Prisutni

Imamo 13 gostiju na mreži

Vaša veza

IP address

Br. poseta od aprila 2011

http://www.hitwebcounter.com/

Counter For Wordpress

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštenje o dežurstvu i kontakt telefone pogledajte u sekciji KONTAKTI.