ОРГАНИЗАЦИЈА

ЈКП за стамбене услуге Бор трентно има 36 запослених који су распоређени у три службе:

  • Техничка служба,
  • Финансијска служба и
  • Правна служба.

Ове стручне службе налазе се у седишту фирме и раде од 7:00 до 15:00 сваког радног дана.

На челу предузећа је директор којег именује Скупштине града Бора. Његов рад је контролисан и оцијењен од стране трочланог надзорног одбора.

Два члана надзорног одбора делегира оснивач – Скупштина града Бора, а један члан је делегиран из редова запослених. (Решење о именовању тренутног састава НО).

Запослени своја права остварују преко синдикалних удруживања.

За остале детаље можете се информисати на другим страницама и постовима