ИСТОРИЈАТ

Скупштина општине Бор је основала Јавно предузеће за стамбене услуге “Бор” које отпочиње са радом 31.03.1990.године ради обављања стамбених услуга од опстег интереса за грађане Бора.

Скраћени Назив предузећа је Ј.П. “Бор” са седиштем у Бору, ул. Николе Пашића бр. 14, а од 09.10.2019. године ЈКП “БОР” Бор. Предузеће је Правни Следбеник СИЗ–а за-стамбено комуналну област, односно СИЗ-а становања у којој су обједињене потребе даваоца и корисника стамбених услуга и станова власника – носиоца права располагања на територији опстине Бор, великих предузећа, РТБ-а Бор, Опстине Бор и других.

Ступањем на снагу одредаба закона о становању И Закона о одржавању стамбених јединица, Већина стамбених зграда је поверила послове текућег и инвестиционог одржавања заједничких делова зграда Јавном предузећу за стамбене услуге Бор у Бору. Ово је и основна делатност овог јавног предузећа као и наплата комуналних услуга за коришћење станова, одржавање и издавање пословног простора у Бору, а последњих година, пружамо и Услуге рекламирања преко наших билборда.

Ово Јавно предузеће је било међу пионирима  организације обједињене наплате комуналних услуга у Републици Србији. Још од половине 1970.године се отпочело са тиме. Имамо велико искуство и добру комуникацију са свим комуналним предузећима у нашој општини, а све у циљу пружању шта бољих услуга грађанима Бора. Сва устројства Јавног комуналног предузећа утврђена су статутом којим управљају органи Јавно-комуналног предузећа: Надзорни одбор, као и директор који да својим одлукама доприноси бољем и савременијем пружању вишег нивоа квалитета услуга грађанима Бора.