Документа

Решење о преименовању предузећа:

На основу одлуке Града Бора објављену у Службеном листу бр.27/2019 од 18.09.2019 године и Решења АПР-а наше пуно пословно име је од 09.10.2019. године ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР БОР. Скраћени назив по споменутој Одлуци је ЈКП “БОР” БОР.

 

Корисници услуга:

 

Управници:

 

Правилници:

 

Остала документа: